Strengere regels hypotheeknormen in 2021

 

Door strengere leenregels kunnen huishoudens in 2021 fors minder lenen. Voor 1 april 2021 een lening sluiten of je bestaande lening(en) oversluiten kan interessant zijn.

Rekenmethode geld lenen aangepast


Hoeveel je kunt lenen wordt nu nog grotendeels bepaald door de woonlasten (huur/hypotheek) en eventueel alimentatieverplichtingen. Deze methode die kredietverstrekkers gebruiken om de leencapaciteit te bepalen wordt volgend jaar uitgebreid.

 

Vanaf april 2021 bepalen ook de kosten voor een auto en kinderopvang het maximale leenbedrag. Daarnaast wordt rekening gehouden met uitgaven voor de eigen woning, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), onderhoudskosten, waterschapslasten en de opstalverzekering.

 

Tot duizenden euro’s minder lenen
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil zo de kans verkleinen dat mensen meer geld lenen dan verantwoord is.

Om overkreditering te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2021 gerekend met een hogere opslag bij het vaststellen van de leennorm. Kredietverstrekkers moeten rekenen met een extra opslag rekenen van ruim € 200,- bovenop het normbedrag. Dit bedrag moet je dus extra overhouden.

 

Ruimere hypotheeknormen in 2021 voor tweeverdieners en mensen met studielening.
De hypotheeknormen voor tweeverdieners en mensen met een studielening worden in 2021 ruimer.

Voor tweeverdieners geldt dat het tweede inkomen volgend jaar 90% meetelt voor de hypotheek. Nu is dit nog 80%.
Vanaf 2021 weegt een studielening minder zwaar mee voor een hypotheek. Met een studielening van € 10.000,- kan volgend jaar ongeveer € 3.000 euro meer geleend worden.

 

Niet meer lenen dan de woning waard is
Naast toetsing op inkomen, wordt de hypotheek ook getoetst aan de woningwaarde. In 2021 mag je, net als voorgaande jaren, niet meer lenen dan de woning waard is.

 

Een uitzondering wordt gemaakt voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Je mag dan maximaal 106% van de woningwaarde lenen. Daarnaast mag maximaal € 9.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast.

 

Koop je een energiezuinig huis, dan kun je € 15.000 of € 25.000 extra hypotheek krijgen. Dit is afhankelijk van hoe energiezuinig het huis is.