Een verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's.

De grondlegger is Johan de Witt. In 1671 verscheen van hem "Waardije van Lyf-renten naer Proportie van Los-renten".  

Lijfrente (rente op het lijf) werd sinds de middeleeuwen gebruikt als een pensioenvoorziening.

 

In 2007 hebben wij met succes de Groene Lijfrente ontwikkeld en op de markt gebracht. In de loop van 2020 is het tijd dat wij zelf van de groene lijfrente gebruik gaan maken.