Een verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's.

De grondlegger is Johan de Witt. In 1671 verscheen van hem "Waardije van Lyf-renten naer Proportie van Los-renten".  

Lijfrente (rente op het lijf) werd sinds de middeleeuwen gebruikt als een pensioenvoorziening.

 

In 2007 hebben wij met succes de Groene Lijfrente ontwikkeld en op de markt gebracht. 

 

Rosso & Grey is gestart in 1990 en heeft in de loop der jaren bijgedragen in hypotheekproductontwikkeling bij verschillende hypotheekverstrekkers.

Hypotheek afsluiten ? Kom bij ons voor een beste hypotheek en rentetarieven !