NHG-kostengrens in 2021 € 325.000

 

NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens komt daarmee in 2021 uit op € 325.000. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.

 

 

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020.

 

NHG-premie blijft 0,7%
Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven streeft NHG ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

 

De voordelen van een hypotheek met NHG

Met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek.

  • NHG zoekt samen met de geldverstrekker naar oplossingen als je je hypotheek niet meer kunt betalen
  • Je krijgt korting op de hypotheekrente
  • Verduurzamingsmaatregelen kun je meefinancieren tot 106% van de woningwaarde
  • Zonder vast contract kan een hypotheek toch mogelijk zijn
  • Ook af te sluiten om een bestaande hypotheek te verhogen, zoals voor een verbouwing