Een hypotheek met hulp van ouders 


Ouders kunnen helpen met de hypotheek, o.a. met een schenking of door garant te staan. Een hypotheek met hulp van ouders heeft voordelen voor kind én ouder.

Starters in een lastig parket
Wie in 2021 een nieuwe hypotheek afsluit kan niet meer lenen dan de waarde van de woning. Ook een studieschuld heeft gevolgen voor hoeveel hypotheek je kunt krijgen. Dit betekent dat je meer eigen geld moet meenemen als je een huis gaat kopen.

Dit brengt starters in een lastig parket. Ze staan aan het begin van hun carrière, ook met het inkomen en spaargeld. Daarbij is kopen aantrekkelijk is en soms de enige optie. Gelukkig kunnen ouders helpen met de hypotheek

 

Op dit moment helpen 7 van de 10 ouders bij de hypotheek door garant te staan of met een schenking of lening voor de hypotheek. We bespreken de 3 opties:

 

1. Ouders schenken voor de woning of hypotheek
Ouders mogen jaarlijks een beperkt bedrag belastingvrij schenken aan hun kind. Bij een schenking die wordt gebruikt voor de woning is deze schenkingsvrijstelling ruimer. In 2021 mogen ouders eenmalig tot € 103.643,- belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning.

Tip: het is ook mogelijk om overwaarde in te zetten voor een schenking.

Voor de vrijstelling moet de begunstigde tussen 18 en 40 jaar jaar oud zijn. De schenkingsvrijstelling geldt ook voor het aflossen van de hypotheek, het opvangen van een restschuld of onderhoud en verbetering van de woning. Lees meer over de schenken voor woning en hypotheek.

 

2. Ouder en kind sluiten een familiehypotheek
Met een familiehypotheek leent het kind een deel van het aankoopbedrag van de ouders, in plaats van de bank. Samen spreken ze hiervoor een rente af, welke onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Als de ouders daarbij de hypotheekrente (deels) terug schenken, wordt dit niet meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek.

Met een familiehypotheek kun je dus meer lenen tegen een lagere maandlast. Ouders betalen minder belasting over het vermogen door het te investeren in de hypotheek voor hun kind. Daarnaast ontvangen ze een rente die meer oplevert dan de lage spaarrente van dit moment.

Lees meer over de familiehypotheek met daarbij een rekenvoorbeeld waarin de leen-schenk-constructie wordt uitgelegd.

 

3. ‘Garant staan’ voor de hypotheek | ouders tekenen mee
Ouders konden tot voor kort garant staan voor de hypotheek van hun kind. Dit betekent dat wanneer hij of zij de maandlast niet kan betalen, de ouders dit overnemen. Met een garantstelling waren geldverstrekkers bereid een hogere hypotheek te sluiten wanneer het inkomen van het kind (nog) niet voldoende is.

Omdat bij garant staan door ouders veel mis ging, bieden banken dit niet meer aan. Daarvoor in de plaats is ‘meetekenen van ouders’ gekomen. Ouders die de hypotheekakte meetekenen zijn ook aansprakelijk voor de hypotheek als het kind deze niet meer kan betalen. Daarnaast zijn voorwaarden gesteld aan de termijn maximale termijn van de garantstelling en het deel van de hypotheeklast dat je minimaal zelf moet kunnen dragen.

Om mee te tekenen op de hypotheekakte, wordt ook bij de ouders onderzocht of zij voldoende financiële middelen hebben. Deze eisen zijn bij elke geldverstrekker anders. Bereken vrijblijvend jouw mogelijkheden.

garantstelling garant staan hypotheek

Tip: ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een vorm van garantstelling. Naast korting op de hypotheekrente, geven geldverstrekkers bij NHG eerder eerder een hypotheek, bijvoorbeeld aan startende ondernemers.

 

Win-winsituatie voor ouder en kind
Starters kunnen moeilijk aan een woning komen. Het aanbod van koopwoningen daalt en de vraag blijft groot, met stijgende huizenprijzen als gevolg. Met een hypotheek met hulp van ouders maak je dus meer kans op de huizenmarkt. Als je het slim aanpakt, verlaag je ook nog eens je toekomstige maandlasten.

Ook voor de ouders heeft het verschillende voordelen. Zij betalen minder belasting op hun vermogen en schenking. Ook is het mogelijk een hoger rendement te halen op het vermogen. Interessant bij de huidige spaarrente! Daarbij is het interessant om te investeren in vastgoed. Ook met een familiehypotheek wordt rendement op het vermogen gehaald.

 

Laat je mogelijkheden berekenen
Niet elke geldverstrekker biedt de mogelijkheid voor ouders om te helpen met een hypotheek. Ook moet je erop letten dat je binnen de geldende fiscale regels valt om een onverwachte belastingaanslag te voorkomen. Daarbij is het zaak de gekozen oplossing zorgvuldig vast te leggen om eventuele discussies te voorkomen.

Het is daarom aan te raden om hierbij een hypotheekadviseur in te schakelen. Die start met een berekening van de mogelijkheden voor ouders om te helpen bij de hypotheek van een kind